Propozice závodu

Datum závodu 19.9.2015


Trasy

trasa A – dlouhá - 60 km: jede se na 2 okruhy start v 10:30 hod z Excalibur City
Cil v Excalibur City

trasa B fitness jízda - krátká - 35km
start v 11:30 hod z Excalibur City
cíl v Excalibur City

vložené závody dětí Excalibur City

start dětských závodů je v 10:45
1. kategorie start v 10:45
- ostatní kategorie dle rozpisu jednotlivých kategorií 

Popis
Pro každého startujícího je připraveno občerstvení na občerstvovacích stanicích, v cíli pak obdrží každý závodník nealko či pivo + porci teplého jídla z kuchyně Excalibur  City - dárek od pořadatele - tento dárek obdrží předem registrovaní závodníci při prezentaci. Medaile a ceny pro první tři v každé kategorii a za absolutní pořadí (v kategoriích dětí do 6 let a dětí 7- 9 let budou předány medaile jak pro první tři chlapce, tak pro první tři dívky), dále budou předány ceny pro vítězný tandem, nejmladšího a nejstaršího závodníka - losování tomboly startovních čísel - v ceně startovného je dále: startovní číslo, zdravotní a pořadatelská služba, měření časů a zpracování výsledků časomírou, technický servis,

Kategorie
Účast závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodiče nebo zákonného zástupce! - závod se jede za plného provozu a účastníci se ho účastní na vlastní nebezpečí s plnou ochrannou přilbou! Předání cen je podmíněno osobní účastí při slavnostním ceremoniálu. 

 • Dětský závod
 • Z6  Dívky do 6 let (2009 a mladší)
 • Z7-10  Dívky 7-10 let (2005 až 2008)
 • Z11-14  Dívky 11-14 let (2001 až 2004)
 • M6  Chlapci do 6 let (2009 a mladší)
 • M7-10  Chlapci 7-10 let(2005 až 2008)
 • M11-14  Chlapci 11-14 let (2001 až 2004)

 

 • Fitness jízda - 35km
 • M - Muži bez rozdílu věku
 • Z - Ženy bez rodílu věku
 • M18 - Junioři (1997 a mladší)
 • Z18 - Juniorky (1997 a mladší)

 

 • Dlouhá trať 60 km
 • Z19-29  Ženy 19-29 let (1986 až 1996)
 • Z30-39  Ženy 30-39 let (1976 až 1985)
 • Z40-49  Ženy 40-49 let  (1966 až 1975)
 • Z50+  Ženy nad 50 let (1965 a starší)
 • Elite  Muži Elite (Licence Elite, U23, Junior)
 • M18  Muži do 18 let (1997 a mladší)
 • M19-29  Muži 19-29 let  (1986 až 1996)
 • M30-39  Muži 30-39 let (1976 až 1985)
 • M40-49  Muži 40-49 let (1966 až 1975)
 • M50-59  Muži 50-59 let (1956 až 1965)
 • M60+  Muži nad 60 let (1955 a starší)
 • Tandem  Muži i ženy (bez rozdílu věku a pohlaví)
 • Soutěž týmů  Do soutěže týmů je automaticky zařazen každý tým, který má alespoň 3 členy jedoucí v libovolné kategorii na trati  km. Výsledný čas týmu je určen jako součet časů 3 nejrychlejších členů týmu jedoucích na trati.Startovné Přihlášky a úhrada startovného:

 • přihlášku je možné podat on-line prostřednictvím elektronického formuláře. Nebo v den konání závodu na místě
 • úhrada startovného na účet Sberbank, č.ú.: 4200391534 / 6800
 • jako variabilní symbol platby uvádějte prosím vygenerovaný variabilní symbol k Vaší on-line přihlášce!!!
 • platíte-li za více osob naráz, zašlete na e-mail pořadatele (Jiří Křivánek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) informaci za jaké závodníky platíte, tj. jejich celé jméno, rodné číslo nebo datum narození, zvolenou závodní kategorii + variabilní symbol platby, pod kterým byla podána
 • informaci o připsání Vaší platby pak následně zaznamenáme do přehledu přihlášených závodníků
 • originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace


Výše startovného:

 • 450 Kč do 10ti dnů předem (pro uznání zlevněného startovného je rozhodující datum doručení platby pořadateli, tj. nejpozději 9.9. 2015!)
 • 550 Kč (platí pro všechny on-line registrace a doručené platby do 12.9. 2015. Po tomto datu již bude možná pouze registrace a platba na místě.)
 • 550 Kč (platí pro všechny registrace a platby učiněné na místě, tj. den předem nebo v den konání závodu na prezentaci v párty stanu na Excalibur City. Přihlášky a platby učiněné na místě jsou již bez nároku na dárek!
 • děti do 6 let zdarma (přihlášky na místě)
 • děti od 6 let 50 Kč (přihlášky i platby na místě)
 • Prezentace - den předem, tj. v pátek 18.9. 2015 od 19:00 do 20:00 hod v párty stanu na Excalibur City.
 • v den závodu, tj. v sobotu 19.9. 2015 od 7:00 do 9:30 hod v párty stanu na Excalibur City.Startovné zahrnuje:

 • Občerstvovací stanice , občerstvení v cíli závodu (teplé těstoviny, nealko nebo pivo)
 • zdravotní a pořadatelskou službu
 • měření času a zpracování výsledků novou chipovou technologií
 • startovní číslo
 • mytí kol
 • lístek do tomboly
 • dárek 
 • hudební doprovod


Ceny:

 • Hodnotné finanční a věcné ceny v každé kategorii první tři
 • Bohatá tombola pro všechny
 • wellness pobyty
 • dárkové poukazy

 

Vyhlášení výsledků 

 • na slavnostním pódiu po dojetí všech závodníků


MTB kritérium exibice profesionálů:

 • Prvních pět v celkovém pořadí plus pozvaní profesionálové

 

Doprovodný program

 • hudební doprovod
 • prodejní a doprovodné akce partnerů
 • známý moderátor
 • jedno z největších dětských center Merlin's KinderWelt 
 • nákupní a zábavní centrum pro celou rodinu Excalibur City

 

Podmínky účasti

Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka/zákonného zástupce účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

 • se před zahájením a v průběhu závodu bude řídit pokyny pořadatele
 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí a že bude po celou dobu konání závodu používat správně připevněnou cyklistickou přilbu.
 • mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a je na závod dobře připraven a vybaven (tekutiny, oblečení apod.)
 • jeho jízdní kolo je v dobrém technickém stavu, a je připraven si případné technické defekty vyřešit sám
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.
 • Start mládeže do 18 let pouze ze souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce
 • Závod se jede za každého počasí

Další informace